WYBIERZ LUB PRZECIĄGNIJ NA STRONE PLIKI KTÓRE CHCESZ WYSŁAĆ..


DODAJ WIĘCEJ PLIKÓW

DOZOWOLONE ROZSZERZENIA KTÓRE MOŻESZ WRZUCIĆ NA HOSTING:
jpeg, jpg, png, gif, zip, rar, psd, jar, mp3, wav, sql, tar.gz, pdf, mp4, svg, txt, sk :: MAX. 10 MB